Akademia Porozumienia

Jest to cykl szkoleń i warsztatów skierowanych do uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VIII) i szkół średnich, nauczycieli i rodziców, którego celem jest nauka konstruktywnego rozwiązywania konfliktów oraz promocja szeroko rozumianego porozumienia.   Akademia Porozumienia to: zdobycie wiedzy na temat alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów w szkole, zdobycie umiejętności rozwiązywania konfliktów, nauka skutecznych sposobów komunikowania się, zdobycie…

W poszukiwaniu porozumienia

Warsztaty rozwijają umiejętność rozwiązywania konfliktów.   Podczas warsztatów: ćwiczymy umiejętność dostrzegania tego, gdzie kończy się rzeczywistość, a pojawia się interpretacja wydarzeń, uczymy się odróżniać to, czego naprawdę chcemy od tego, co nam się tylko wydaje istotne (potrzeby strategie), kształtujemy taką postawę wobec emocji, która sprzyja budowaniu porozumienia, demonstrujemy wagę proszenia i pokazujemy, jak zachęcić drugą…

W zgodzie ze sobą, w zgodzie z innymi. O roli emocji w naszym życiu.

Warsztaty rozwijają umiejętność dostrzegania, rozumienia i regulacji własnych emocji, rozpoznawania i rozumienia przeżyć drugiej osoby oraz budowania takich relacji, w których potrzeby wszystkich są uwzględniane.   Dzięki warsztatom lepiej zrozumiecie siebie i innych, zwiększycie umiejętność radzenia sobie z silnymi emocjami własnymi oraz innych osób, będziecie wiedzieć, jak budować porozumienie i unikać konfliktów. Pozwoli Wam to…

O radości, złości i godzeniu sprzeczności

Naszym celem jest, abyście po zakończeniu warsztatów: znali swoje najgłębsze pragnienia i potrzeby oraz potrafili o nich rozmawiać w Waszych związkach, rozumieli o czym Wam mówią Wasze emocje i wiedzieli jak z nich korzystać, znali swoje ulubione sposoby na budowanie bliskości, słyszeli nie tylko słowa Waszego partnera, ale również to, co wyraża poza słowami, rozumieli,…