Angażujemy się w kilka różnych projektów, o których będziemy informować wtedy, gdy osiągną taką fazę, że będziemy gotowi je zaprezentować. Na ten moment napiszemy o jednym:

  • Wraz z kilkoma osobami tworzymy portal internetowy, którego celem będzie „odczarowanie konfliktu” – taka też jest nazwa naszego działania. Chcemy udowodnić, że konflikt jest czymś wszechobecnym, że jest naturalnym zjawiskiem występującym wszędzie tam, gdzie są ludzie – i nie ma w tym nic złego. Jednocześnie pragniemy pokazywać, jak można rozwiązywać konflikty w sposób uwzględniający potrzeby wszystkich osób w niego zaangażowanych, a w konsekwencji umacniać poczucie bezpieczeństwa i wzajemną troskę.