Pragniemy, żeby między ludźmi panował pokój. Pragniemy żyć w świecie, który oparty jest na słuchaniu drugiego człowieka i na dialogu.

Chcemy wspierać ludzi w tworzeniu relacji opartych na autentyczności, szacunku, zaufaniu i trosce. Kierujemy nasze działania szczególnie do rodzin, gdyż wierzymy, że pokój zaczyna się tam, gdzie zaczyna się życie oraz do liderów ze względu na wpływ, który ze sobą niosą. Marzy nam się świat, w którym konflikty rozwiązywane są w sposób, który uwzględnia potrzeby każdej ze stron.

Nasze działania oparte są na Porozumieniu bez Przemocy (Nonviolent Communication, NVC), którego twórcą jest Marshall Rosenberg. NVC zachęca, by zamienić perspektywę oceniania drugiego człowieka na perspektywę jego rozumienia. Ta zmiana perspektywy tworzy przestrzeń dla budowania pokoju. Rosenberg twierdzi, że większość konfliktów może być rozwiązana w ciągu 20 minut od momentu, w którym każda strona prawdziwie usłyszy pragnienia drugiej strony. Wierzymy w to.

Cenimy Porozumienie bez Przemocy z wielu powodów, głównie dlatego, że daje nam klucz do rozumienia siebie i innych, pomaga nam kształtować nasze życie i nasze relacje oraz daje nam nadzieję, że świat bez stosowania siły jako narzędzia osiągania celów jest możliwy.