Chcemy żyć w świecie, w którym panuje pokój, a siła jest wykorzystywana dla dobra drugiego człowieka, nie przeciw niemu. W świecie, w którym każdy głos jest słyszany i ważny. W świecie, gdzie siła mięśni, procedury, pozycja, znaczenie, które posiada jeden człowiek, nie zagłuszają głosu drugiego człowieka i jego historii.

Chcemy takiego świata dla innych i dla nas samych. Słowami Petry Krantz Lindgren: „Ten, kto ufa, że jego własne potrzeby będą brane na poważnie, często wybiera współpracę. Ten, kto z kolei obawia się, czy ma się go w poważaniu, rusza do walki (…)”. Bywa, że jednostka, czy grupa, której głos nie jest słyszany, wybiera takie sposoby na bycie słyszaną, braną pod uwagę, zauważoną, które mogą zakończyć się krzywdą wyrządzoną drugiemu człowiekowi. Bezsilność, odrzucenie, strach mogą prowadzić do przemocy. Chcemy świata, w którym przemoc nie jest potrzebna.

Nasze działania oparte są na Porozumieniu bez Przemocy (Nonviolent Communication, NVC), którego twórcą jest Marshall Rosenberg. NVC zachęca, by zamienić perspektywę oceniania drugiego człowieka na perspektywę jego rozumienia. Ta zmiana perspektywy tworzy przestrzeń dla budowania pokoju. Rosenberg twierdzi, że większość konfliktów może być rozwiązana w ciągu 20 minut od momentu, w którym każda strona prawdziwie usłyszy pragnienia drugiej strony. Wierzymy w to.

Cenimy Porozumienie bez Przemocy z wielu powodów, głównie dlatego, że daje nam klucz do rozumienia siebie i innych, pomaga nam kształtować nasze życie i nasze relacje oraz daje nam nadzieję, że świat bez stosowania siły jako narzędzia osiągania celów jest możliwy.