Prowadzimy indywidualne spotkania dla osób, które pragną poprawić swoją relację z drugim człowiekiem: partnerską, małżeńską, rodzicielską, sąsiedzką, koleżeńską, zawodową.

Pomagamy poprzez:

  • wspieranie w rozwiązywaniu konfliktów i napięć w różnego typu relacjach – uczestniczymy w rozmowach prowadzonych przez te osoby po to, by pomóc im wzajemnie się usłyszeć i zrozumieć
  • pracę z parami nad wzmacnianiem więzi, rozwiązywaniem konfliktów, przezwyciężaniem kryzysów,
  • coaching konfliktu – przygotowujemy osoby do trudnych, potencjalnie konfliktowych rozmów; coaching odbywa się w sytuacji, gdy zgłasza się tylko jedna z osób przeżywających trudność w relacji.